Contact


Company

Staročeský pivovárek, s.r.o.
Křovická 267
518 01 Dobruška
IČO: 62062247, DIČ: CZ62062247

Tel.: +420 494 322 310

Sales representative

Sandra Bartošová, DiS.
+420 731 153 867


Wholesale

Hradec Králové - Pivoňka - beer and spirits - Mr. Helan - tel.: 774 061 520

Brno and surroundings - Wholesale Maneo – Mr. Ošťádal – tel. : 603 829 272

Praha and surroundings - Wholesale Marek, Liblice u Českého Brodu - Mr. Marek - tel.: 605 270 426

Hlinsko and surroundings - Wholesale LILITH Hlinsko - Mr. Klas - tel.: 721 990 725


Brewery shop

Křovická 267, Dobruška

+420 494 661 905


Bowling bar

Novoměstská  227, Dobruška

+420 494 620 175

Bowling booking:
+420 603 218 973

Accommodation:
+420 737 130 963.